Qui som?

FUNDACIÓ IRES
ATENCIÓ INTEGRAL A LES FAMÍLIES

Fundació IRES és una fundació privada que treballa des de l’any 1969 en l’atenció integral a les famílies i les persones en situació de vulnerabilitat, acompanyant-les en els seus processos a través d’equips especialitzats en l’àmbit social, psicològic i educatiu.

La vulnerabilitat és una oportunitat.

Som un equip multidisciplinari que suma esforços i motivació per a la transformació social. Creiem en les persones i en el seu potencial per a trobar en les situacions de vulnerabilitat una oportunitat de canvi vital.

EL PROJECTE
ECOSISTEMA SOCIAL

A la Fundació IRES hem desenvolupat una metodologia de treball que ens permet atendre de forma integral les famílies en situació de vulnerabilitat.

Apostem per enfocar l’atenció a les famílies des d’una mirada integral a les seves necessitats. Valorant les seves dificultats en els diferents àmbits de la seva vida podem aconseguir una millora efectiva en el seu benestar.

Un espai dinàmic on conflueixen tots els projectes i professionals de l’entitat per a garantir que la nostra atenció cobreix totes les necessitats de les famílies en el seu camí cap a la plena autonomia.

El teu hotel pot contribuir a donar resposta de forma sincronitzada a les necessitats de les famílies i a donar resposta a les fites dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

ON TREBALLEM
CATALUNYA I ILLES BALEARS

L’acció de l’ecosistema està lligada al territori on actua i a les seves necessitats. Actual-ment, està desplegat tant a Catalunya com a les Illes Balears, i els seus projectes disposen de finançament públic i privat, gràcies a la implicació de l’administració, ciutadania i empreses.

A Barcelona centrem els nostres esforços en territori que mostren una clara situació de desigualtat social, concretament al Districte Sant Martí.

Sempre estem en constant desenvolupament, adaptant-nos a les necessitats del territori i de la societat per construir un entorn més igualitari i just per a tothom.