Qui som?

FUNDACIÓ IRES
ATENCIÓ INTEGRAL A LES FAMÍLIES

Fundació IRES és una fundació privada que treballa des de l’any 1969 en l’atenció integral a les famílies i les persones en situació de vulnerabilitat, acompanyant-les en els seus processos a través d’equips especialitzats en l’àmbit social, psicològic i educatiu.

La vulnerabilitat és una oportunitat.

Som un equip multidisciplinari que suma esforços i motivació per a la transformació social. Creiem en les persones i en el seu potencial per a trobar en les situacions de vulnerabilitat una oportunitat de canvi vital.

EL PROJECTE
ECOSISTEMA SOCIAL

A la Fundació IRES hem desenvolupat una metodologia de treball que ens permet atendre de forma integral les famílies en situació de vulnerabilitat.

Apostamos por enfocar la atención a las familias con una mirada integral a sus necesidades. Valorando sus dificultades en los diferentes ámbitos de su vida, podremos conseguir una mejora efectiva en su bienestar.

Un espacio dinámico donde confluyen todos los proyectos y profesionales de la entidad para garantizar que nuestra atención cubra todas las necesidades de las familias en su camino hacia la plena autonomía.

Tu hotel contribuirá a dar respuesta de forma sincronizada a las necesidades de las familias y a dar respuesta a las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

ON TREBALLEM
CATALUNYA I ILLES BALEARS

L’acció de l’ecosistema està lligada al territori on actua i a les seves necessitats. Actual-ment, està desplegat tant a Catalunya com a les Illes Balears, i els seus projectes disposen de finançament públic i privat, gràcies a la implicació de l’administració, ciutadania i empreses.

A Barcelona centrem els nostres esforços en territori que mostren una clara situació de desigualtat social, concretament al Districte Sant Martí.

Sempre estem en constant desenvolupament, adaptant-nos a les necessitats del territori i de la societat per construir un entorn més igualitari i just per a tothom.